bData co.,ltd

     Công ty TNHH MTV khai thác dữ liệu số bData được thành lập ngày 11/9/2016, hiện đăng ký kinh doanh tại 29/19 Hoàng Diệu, Huế, Việt Nam. Ra đời chưa được 4 năm nhưng bData đã cung cấp các sản phẩm dịch vụ phát triển phần mềm theo tiêu chuẩn quốc tế và đã triển khai thành công các dự án phát triển phầ ...
chi tiết

Khách hàng tiêu biểu

Chat online
Vui lòng nhập thông tin người dùng để thực hiện chat
Chat với
Copyright © 2020