Những tính năng nổi bật của bLab
Dashboard trực quan và tiện lợi

Màn hình dashboard đẹp mắt giúp nhà quản lý dễ dàng nắm bắt tình hình kinh doanh ngay lập tức

Quản lý công việc theo phương thức Kanban

Dễ dàng tiếp nhận, phân loại và xử lý thông tin hơn

Quản lý chỉ tiêu KPI cá nhân

Thiết lập và theo dõi tiến trình hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của từng nhân viên

Tự tùy chỉnh, thêm bớt thông tin dễ dàng

Dễ dàng thêm / bớt trường thông tin vào khách hàng, hợp đồng, dự án, công việc…

Quản lý dự án trực quan

Màn hình dư án trực quan đơn giản, giúp làm việc dễ dàng hiệu quả.

Tăng hiệu quả làm việc nhóm

Danh mục công việc phân bổ rõ ràng trực quan giúp làm việc nhóm dễ dàng, hiệu quả tăng năng suất công việc.

1
Trước bán hàng / Marketing
 • - Quản lý cơ hội / đề xuất / báo giá
 • - Tự động nhập thông tin cơ hội từ web / email
 • - Nhắc lịch chăm sóc cơ hội
 • - Gợi ý kịch bản chốt sales
 • - Import danh sách cơ hội / liên hệ từ Excel
2
Trong bán hàng / Sales
 • - Quản lý hóa đơn (Invoice Management)
 • - Tạo hóa đơn nhanh và đẹp mắt
 • - Tự động gia hạn hóa đơn định kỳ
 • - Quản lý thanh toán (Payment)
 • - Quản lý chi phí bán hàng
 • - Quản lý hợp đồng (Contract Management)
3
Sau bán hàng / Services
 • - Quản lý công việc
 • - Trung tâm hỗ trợ
 • - Tự động nhập yêu cầu hỗ trợ của khách hàng từ web / email
 • - Quản lý tri thức / tài liệu hướng dẫn sử dụng online
 • - Quản lý tài chính
 • - Chỉ tiêu KPI
4
Làm việc nhóm / Collaboration
 • - Quản lý dự án
 • - Quản lý tiến độ dự án
 • - Thiết lập KPI
 • - Tự động nhắc nhở công việc qua email
 • - Quản lý lịch gặp gỡ / sự kiện
 • - Quản lý mẫu tài liệu
 • - Công cụ tính chi phí theo giờ làm việc
5
Báo cáo phân tích / Reports
 • - Báo cáo tổng quan dạng biểu đồ
 • - Báo cáo nhanh doanh thu tuần/tháng/ngày
 • - Doanh thu bán hàng theo nhân viên
 • - Doanh thu bán hàng theo sản phẩm
 • - Doanh thu bán hàng theo khách hàng
 • - Doanh thu bán hàng theo loại hợp đồng
 • - Thống kê cơ hội trong tuần / tháng
 • - Tỷ lệ chuyển đổi của từng nhân viên
 • - Báo cáo tiến độ hoàn thành KPI
 • - Báo cáo thu nhập và chi phí
6
Tùy chỉnh hệ thống / System
 • - Tự định nghĩa vai trò và quyền hạn
 • - Quản lý mẫu kịch bản chốt sales
 • - Quản lý mẫu hợp đồng soạn sẵn
 • - Tùy chỉnh form tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ
 • - Kéo và Thả để thay đổi thứ tự, bố cục menu chức năng
 • - Nhật ký hệ thống (log activity)