bData co.,ltd

bLab

     Công ty TNHH Khai thác dữ liệu số bData là một công ty phần mềm tập trung vào dịch vụ phát triển phần mềm và phát triển bộ sản phẩm và giải pháp đám mây để tạo điều kiện tích hợp giữa các ứng dụng.

     Chúng tôi cung cấp dịch vụ Thiết kế Website và Mobile, Xây dựng phần mềm, Phân tích dữ liệu lớ Big Data cho khách hàng toàn cầu.

     Chúng tôi biết cách xây dựng các sản phẩm có thể mở rộng theo nhu cầu của doanh nghiệp của bạn, bất kể bạn là người khởi nghiệp, doanh nghiệp hay tổ chức chính phủ.

     Sản phẩm của chúng tôi được cung cấp bằng hệ thống ERP tiêu chuẩn. Bằng cách áp dụng các mẫu cụ thể, được xây dựng trước của chúng tôi, bạn có thể sử dụng các kịch bản được cấu hình trước để thiết lập và cấu hình giải pháp ERP của bạn trở thành một nhiệm vụ đơn giản.

     Sản phẩm quản lý ứng dụng của bLab sẽ hỗ trợ cho các bạn điều đó.

     Quản lý ứng dụng của bLab gồm các chức năng:

 • Quản lý sinh phẩm
 • Trang thiết bị
 • Nhân sự
 • Mua sắm
 • Xét nghiệm
 • Ngoại kiểm
 • Nội kiểm
 • Dịch vụ khách hàng
 • Quản lý tài liệu
 • NCR
 • Tổ chức,
 • Công việc
 • Quản lý thông tin.

     Nhưng hệ thống bLab gồm có 2 yếu tố sử dụng các chức năng hệ thống. 

     Nó được chia ra các lĩnh vực như:

 • Về lĩnh vực y tế, xét nghiệm: thì được sử tất cả các chức năng như hệ thống trên.
 • Về lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, sản xuất vận tải... thì không được sử dụng các chức năng về Xét nghiệm, Ngoại kiểm, Nội kiểm.

     bData nơi cung cấp giải pháp và phương pháp quản lý dữ kiệu cho phần mềm ứng dụng bLab.

Copyright © 2018