bData co.,ltd

bLab

     Công ty TNHH Khai thác dữ liệu số bData là một công ty phần mềm tập trung vào dịch vụ phát triển phần mềm, phát triển bộ sản phẩm và giải pháp đám mây để tạo điều kiện tích hợp giữa các ứng dụng.

     Chúng tôi cung cấp dịch vụ bao gồm: Thiết kế Website và Mobile, Xây dựng phần mềm, Phân tích dữ liệu lớn Big Data cho khách hàng toàn cầu.

     Chúng tôi biết cách xây dựng các sản phẩm có thể mở rộng theo nhu cầu của doanh nghiệp của bạn, bất kể bạn là người khởi nghiệp, doanh nghiệp hay tổ chức phi chính phủ.

     Sản phẩm của chúng tôi được cung cấp bằng hệ thống ERP tiêu chuẩn. Bằng cách áp dụng các mẫu cụ thể, được xây dựng trước của chúng tôi, bạn có thể sử dụng các kịch bản được cấu hình trước để thiết lập và cấu hình giải pháp ERP của bạn trở thành một nhiệm vụ đơn giản.

     Sản phẩm quản lý ứng dụng của bLab sẽ hỗ trợ cho các bạn điều đó.

     Quản lý ứng dụng của bLab gồm các chức năng:

 • Cơ sở vật chất
 • Quản lý kho
 • Nhân sự
 • Dịch vụ
 • CSKH
 • Bán hàng
 • KPI
 • Đào tạo
 • Công việc
 • Quản lý tài liệu
 • Vận chuyển
 • Quản lý thông tin.

     Các chức năng hệ thống của bLab được ứng dụng vào các lĩnh vực như y tế, xét nghiệm, kinh doanh, buôn bán, sản xuất vận tải,...

     Chức năng của hệ thống bLab bao gồm: Quản trị tài chính, Quản trị sản xuất, Quản trị kho, Quản trị bán hàng và công nợ phải thu, Quản trị mua hàng và công nợ phải trả, Quản trị nhân sự - Tiền lương, Quản trị Marketing, Quản trị hệ thống.

     bData nơi cung cấp giải pháp và phương pháp quản lý dữ liệu cho phần mềm ứng dụng bLab.

     bData cung cấp dịch vụ bLab tại trang: http://hethongnhansu.com/

Copyright © 2020