bData co.,ltd

Giới Thiệu

     Công ty TNHH MTV khai thác dữ liệu số bData được thành lập ngày 11/9/2016, hiện đăng ký kinh doanh tại 29/19 Hoàng Diệu, Huế, Việt Nam. Dù chỉ mới thành lập chưa đầy 3 năm nhưng bData đã cung cấp sản phẩm dịch vụ phát triển phần mềm với tiêu chuẩn quốc tế và đã triển khai thành công các dự án phát triển phần mềm phức tạp cho nhiều đối tác và khách hàng.

     Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm đa dạng như trợ giúp khách hàng duy trì hệ thống phần mềm thông qua việc sửa lỗi và cập nhật tính năng phần mềm đang sử dụng hoặc phát triển trọn gói phần mềm mới.

     bData là một công ty phần mềm tập trung vào Dịch vụ phát triển phần mềm, phát triển bộ sản phẩm và giải pháp đám mây để tạo điều kiện tích hợp giữa các ứng dụng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Thiết kế Website và Mobile, Xây dựng Phần mềm, Phân tích Dữ liệu lớn (Big Data) cho khách hàng toàn cầu.

     Trong gần 3 năm qua bData đã cung cấp cho khách hàng một nhóm phát triển phần mềm ra ngoài nước, làm việc trong một dự án quan trọng của khách hàng trong vô số phần mềm. Dưới áp lực trong khi làm việc, nhóm đã liên tục cải thiện được chất lượng của các sản phẩm phần mềm. Chúng tôi đã chứng tỏ có thể đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng theo thời gian và nhóm luôn tận tâm trong công việc của mình. Chắc chắn bData sẽ mang lại một sự hài lòng cho khách hàng trong và ngoài nước.

Copyright © 2018