giới thiệu bData co.,ltd

     Công ty TNHH MTV khai thác dữ liệu số bData được thành lập ngày 11/9/2016, hiện đăng ký kinh doanh tại 29/19 Hoàng Diệu, Huế, Việt Nam. Dù chỉ mới thành lập chưa đầy 3 năm nhưng bData đã cung cấp sản phẩm dịch vụ phát triển phần mềm với tiêu chuẩn quốc tế và đã triển khai thành công các dự án phát triển phần mềm phức tạp cho nhiều đối tác và khách hàng.

...

Xem Thêm

sản phẩm

bShop

     Công việc kinh doanh nhà hàng cafe có khá nhiều nghiệp vụ phức tạp, vì vậy bạn s...

Hue Mall

     bData nơi cung cấp giải pháp và phương pháp quản lý dữ liệu cho phần mềm ứng dụng Hue Ma...

Lịch Khám

     Công tác quản lý các hoạt động của ngành y tế ngày càng nhiều, phức tạp v...

bTracker

     bData nơi cung cấp giải pháp và phương pháp quản lý dữ liệu cho phần mềm ứng dụng B...

bLab

     Công ty TNHH Khai thác dữ liệu số bData là một công ty phần mềm tập trung vào dịch ...

Dịch Vụ

Tích hợp thanh toán trực tuyến

Trong những năm gần đây, sự phát triển không ngừng của các website bán hàng trực tuyến đã làm thay đổi thói q...

Xây dựng các ứng dụng trên Web và Mobile

Ứng dụng là một loại chương trình có khả năng làm cho máy tính thực hiện trực tiếp một công việc nào đó ngườ...

Xây dựng ứng dụng trên blockchain

Blockchain là công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối được liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian. Mỗi ...

Copyright © 2018